امور کنسولی

تعویض شناسنامه قبل از انقلاب

هموطنان گرامی چنانچه تاکنون شناسنامه قدیمی خود را در اختیار دارند یا آنرا گم کرده اند و از سال 1357 هجری شمسی تاکنون برای شناسنامه جدید اقدام ننموده اند ضمن مراجعه حضوری و ارائه مدارک زیر نسبت به درخواست شناسنامه جدید اقدام نمایند.

 

مدارک لازم :

1- تکمیل درخواستنامه ( جهت افرادی که شناسنامه قدیمی خود را در اختیار دارند )

2- تکمیل درخواستنامه و گزارش مفقودی شناسنامه (جهت افرادی که شناسنامه نمونه قدیم خود را مفقود نموده اند).

3- تکمیل پرسشنامه برای دریافت خدمات اسناد سجلی راکد .

4- در صورت در اختیار داشتن تصویر شناسنامه های پدر ، مادر ، همسر یا فرزندان

5- در صورت انجام خدمت سربازی یا معافیت تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت

6- حداقل دو مورد از مدارک زیر :

الف- گذرنامه معتبر ایرانی

ب- کارت پایان خدمت نظام وظیفه

ج- مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی

د- گواهینامه رانندگی معتبر

ه- دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی

7- تصویر کارت شناسائی عکسدار یا گذرنامه سوئدی

8- چهار قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد

9- واریز 220 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

10- مدارک متقاضیانی که سابقه ازدواج دارند

نظر به اینکه حضور متقاضیان تعویض یا المثنی شناسنامه های قبل از انقلاب در سفارت ضرورری است لذا خواهشمند است مدارک فوق را تهیه و در یکی از روزهای کاری دوشنبه تا چهارشنبه حضورا به بخش کنسولی تحویل نمایند.

 

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر