امور کنسولی

ثبت فوت

روند ثبت فوت: 

متقاضیان محترم برای درخواست ثبت فوت بستگان می بایست ابتدا به سامانه میخک مراجعه نموده و پس از تکمیل فایل های مرتبط و دریافت کد رهگیری از سامانه مذکور، همراه با مدارک ذیل و واریز هزینه ، اقدام نمایند.

توجه: پرداخت هزینه می بایست فقط از طریق سیستم بانکی به حساب سفارت ( شماره  52771112515 در بانک SEB) واریز و اصل رسید (Kvitto) بانکی تحویل گردد.   

مدارک ثبت فوت

  • جهت ثبت فوت، لازم است یکی از بستگان متوفی با حضور در محل و ارائه مدارک ذیل درخواست ثبت فوت نمایند.
  • در صورتیکه بستگان متوفی در ایران از واقعه مرگ مطلع گردند، میتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره 3 اداره سجلات و در ایام تعطیل به کشیک مربوطه مراجعه و در خواست ثبت فوت را ارائه نمایند.

 

مدارک لازم

1- تکمیل درخواستنامه (این درخواستنامه باید در محل کنسولی و در حضور کارشناس کنسولی امضاء شود)

2- اصل گواهی فوت (Dödsbevis) با مهر و امضاء صادر کننده در سوئد

3- اصل گواهی علت فوت (Dödsorsaksintyg) با مهر و امضاء صادره از بیمارستان ( نمونه Dödsorsaksintyg ). در صورتیکه علت مرگ غیر طبیعی باشد، ارائه اصل گواهی پزشک قانونی و یا پلیس مبنی بر علت مرگ الزامی است.

4- اصل Registerutdrag با مهر و امضاء اداره مالیات سوئد ( نمونه Registerutdrag )

5- اصل شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی متوفی (در صورت نداشتن گذرنامه و کارت ملی ارائه آن الزامی نمی باشد). درصورتیکه متوفی متاهل باشد ارائه اصل شناسنامه همسر نیز الزامی است.

6- اصل یا تصویر شناسنامه یا تصویر صفحه 2 و 3 گذرنامه اعلام کننده

7- اصل رسید (Kvitto) واریزمبلغ  75 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

 

 یاد آوری : ضمن خودداری از ارسال مدارک بصورت پستی ، لازم است یکنفر از بستگان درجه یک متوفی با در دست داشتن مدارک فوق و همچنین اصل شناسنامه و کارت ملی خود، در یکی از روزهای دوشنبه، سه شنبه و یا چهارشنبه از ساعت 8/30 لغایت 12/30 جهت انجام امور و امضاء اسناد مربوطه، به سفارت مراجعه نماید.

 

✔ شماره تماس بخش فوت 0728652480 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعات 3 تا 4 عصر