امور کنسولی

انتقال جنازه به ایران

توجه: پرداخت هزینه می بایست فقط از طریق سیستم بانکی به حساب سفارت ( شماره  52771112515 در بانک SEB) واریز و اصل رسید (Kvitto) بانکی تحویل گردد.   

انتقال جنازه

  • جهت صدور مجوز انتقال جنازه به ایران، لازم است یکی از بستگان متوفی با حضور در محل سفارت مأمورین کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و تقاضای صدور مجوز لازم را بنمایند .
  • در صورتیکه بستگان متوفی در ایران از واقعه مرگ مطلع گردند، میتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره 3 اداره سجلات و در ایام تعطیل به کشیک مربوطه مراجعه و در خواست انتقال جنازه را ارائه نمایند
  • آماده سازی جنازه برای انتقال به ایران، که باید به روش اســــلامی انجام شود. این اقدام توسط شـــرکت های مختلف کفن و دفن (Begravningsbyrå) در سوئد انجام می شود. 
  • شرکت کفن و دفن نسبت به تهیه مدارک ذیل و تحویل به بخش کنسولی اقدام می نماید:

 Transportintyg

Smittointyg

Balsameringsintyg

Lödningsintyg

 

مدارک لازم که توسط بستگان متوفی به بخش کنسولی ارائه میگردد:

1- تکمیل درخواستنامه شماره [ 221 ] برای انتقال جنازه (این درخواستنامه باید توسط یکی از بستگان تکمیل شود)

2- اصل گواهی فوت (Dödsbevis) با مهر و امضاء صادر کننده در سوئد

3- اصل گواهی علت فوت (Dödsorsak) با مهر و امضاء صادره از بیمارستان. اصل گواهی پزشک قانونی و گزارش پلیس و تایید آن توسط مقامات کشور سوئد در خصوص اتباع ایرانی که به صورت غیر طبیعی فوت نموده اند.

4- اصل گواهی بهداشتی عدم ابتلاء متوفی به امراض مسری و واگیر با مهر و امضاء بیمارستان صادر کننده Dödsorsak  و تایید آن توسط وزارت خارجه کشور سوئد

5- اصل Registerutdrag با مهر و امضاء اداره مالیات سوئد

6- اصل شناسنامه و گذرنامه متوفی

7- مدارک ایرانی درخواست کننده حمل جنازه

8- اصل بارنامه حمل جنازه، تاریخ و مسیر پروازی انتقال جنازه به کشور

9-  اصل گواهی بارنامه و مجوزعبور جسد، صادره از مقامات کشور سوئد که به تایید وزارت خارجه رسیده باشد.

10- اصل کواهی فوت باید به تایید وزارت خارجه کشور متبوع برسد.

در صورتیکه بستگان متوفی از ایران متقاضی حمل جسد متوفی باشند باید ضمن مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصیه واقع در ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه در تهران نسبت به تعهدات مالی اقدام می کنند. وزارت امور خارجه مجوز پرداخت هزینه را به سفارت در سوئد ارسال و سفارت هزینه را به شرکت کفن ودفن و یا حمل جنازه پرداخت خواهد کرد. 

✔ شماره تماس بخش فوت 0728652480 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعات 3 تا 4 عصر