امور کنسولی

تایید انواع مدارک دیگر

جهت تایید هرگونه مدارک دیگر به غیر از مدارک تجاری، درمانی و تحصیلی که از ادارات رسمی سوئد جهت ارائه به مراکز و ادارات داخل ایران اخذ می گردد، می بایست مراحل زیر انجام گیرد:  

  1. تایید مدرک توسط وزارت امور خارجه سوئد
  2. ارائه مدرک تایید شده توسط وزارت امور خارجه سوئد به بخش تایید مدارک سفارت
  3. رسید (Kvitto) بانکی:

ارائه رسید (Kvitto) بانکی پرداخت مبلغ 264 کرون  به حساب شماره 52771112515 در بانک SEB

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، پرداخت هزینه، بصورت نقدی امکان پذیر نبوده و فقط از طریق سیستم بانکی می توان پرداخت نمود)

  1. یک پاکت جهت برگشت مدارک: پاکت رجیستر شده توسط اداره پست دارای مشخصات کامل نام و آدرس گیرنده جهت برگشت مدارک

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، نیازی به تهیه پاکت برگشت نمی باشد) 

 

تحویل مدارک :

  1. از طریق پست به آدرس :  

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106 Lidingö

  1. حضور در سفارت: دوشنبه تا چهارشنبه (بجزتعطیلات رسمی) از ساعت 08:00 الی 12:00

 

توضیحات مهم:

  • از ارسال مدارک ناقص، خودداری نموده در غیر اینصورت مدارک عیناً بدون هیچ اقدامی برگشت داده می شود.
  • ارائه هرگونه مدارک جعلی و اطلاعات غیر واقعی, منجر به رد درخواست می گردد.
  • تایید مدارک مخدوشه یا دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی امکان پذیر نمی باشد
  • تایید مدارک به زبان سوئدی و یا انگلیسی امکان پذیر می باشد ولی ترجمه فارسی این اسناد قابل تایید نمی باشد. ترجمه این گونه اسناد به زبان فارسی، پس از تایید توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، توسط دفاتر رسمی ترجمه در ایران انجام می گردد.