امور کنسولی

تعویض شناسنامه مخدوشه

در صورت مخدوش شدن، آبدیدگی، یا سوختن بخشی از شناسنامه یا رنگ پریدگی عکس آن میتوان با ارائه مدارک زیر شناسنامه را تعویض نمود .

 

مدارک لازم :

1- تکمیل فرم درخواستنامه ( برای متقاضی و فرزندان کمتر از 18 سال حضور آنان به همراه فرم مربوطه الزامی است. قابل ذکر است که این درخواستنامه باید توسط پدر تکمیل و امضاء شود)

2- شرح علت درخواست تعویض .

3- اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) هرگونه مدرک شناسائی عکسدار معتبر ایرانی مانند گذرنامه و کارت ملی)

4- چهار قطعه عکس جدید 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد

5- اصل رسید (Kvitto) واریز 220 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

6- مدارک متقاضیانی که سابقه ازدواج دارند. 

 

حضور فرد برای تعویض شناسنامه در سفارت الزامی است.

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر