امور کنسولی

صدور شناسنامه فرزندان زن ایرانی با مرد خارجی

مدارک لازم جهت فرزندان زیر 18 سال:

 1. تکمیل فرم شماره یک توسط مادر ایرانی در سامانه میخک
 2. تکمیل فرم شماره دو توسط یکی از والدین در سامانه میخک و امضاء توسط پدر خارجی

تبصره: درصورت طلاق و یا عدم حضور و همکاری پدر خارجی، پرسشنامه توسط مادر تکمیل می شود

فیلم آموزش نحوه ثبت نام در سامانه میخک

 1. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه مادر ایرانی
 2. اصل و تصویر کلیه صفحات ازدواج مطابق یکی از بند های زیر:

                الف: ارائه یکی از مدارک زیر برای ازدواج هایی که قبل از تاریخ 02/07/1398 انجام شده باشد:

 • پروانه زناشوئی
 • ازدواج شرعی از مراکز اسلامی مورد تایید نمایندگی
 • گواهی ازدواج سوئدی که به تایید مقامات سوئد رسیده باشد.
 • احکام قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت.

               ب: ارائه یکی از مدارک زیر برای ازدواج هایی که در تاریخ 02/07/1398 لغایت 19/03/1399 صورت گرفته باشد:

 • پروانه زناشوئی
 • حکم قطعی مرجع قضائی ایران مبنی بر احراز وقوع ازدواج شرعی

              ج: ارائه شناسنامه زن ایرانی که نام همسر وی در شناسنامه وی درج شده باشد برای ازدواج هایی که پس از تاریخ 19/03/1399 صورت گرفته است.

 1. اصل و تصویر گواهی ولادت معتبر فرزند صادره از مقامات سوئد. (درصورت نبود گواهی ولادت معتبر، ارائه رای مراجع قضایی داخلی یا خارجی تایید شده، الزامی است)
 2. حتی المقدور تصویر مدرک اقامتی و تابعیت فرزند (گذرنامه و کارت اقامت عکس دار)
 3. اصل و تصویر مدرک اقامتی یا گذرنامه پدر خارجی
 4. ارائه رسید پرداخت به حساب شماره 52771112515 بانک SEB :
 • مبلغ 220 کرون برای افراد زیر 15 سال
 • مبلغ 420 کرون برای افراد بالای 15 سال
 1. دو نسخه کارت آثار انگشتان برای افراد بالای 15 سال (در محل سفارت انجام می شود)
 2. سه قطعه عکس جدید تمام رخ بدون کلاه و عینک جهت فرزندان بالای 15 سال

 

مدارک لازم جهت فرزندان بالای 18 سال: (در حال راه اندازی و تنظیم مقدمات فنی است )

 1. تکمیل فرم شماره یک و دو توسط متقاضی بالای 18 سال در سامانه میخک
 2. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه مادر ایرانی
 3. اصل و تصویر کلیه صفحات ازدواج والدین مطابق یکی از بند های زیر:

               الف: ارائه یکی از مدارک زیر برای ازدواج هایی که قبل از تاریخ 02/07/1398 انجام شده باشد:

 • پروانه زناشوئی والدین
 • ازدواج شرعی والدین از مراکز اسلامی مورد تایید نمایندگی
 • گواهی ازدواج سوئدی والدین که به تایید مقامات سوئد رسیده باشد.
 • احکام قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت والدین.

              ب: ارائه یکی از مدارک زیر برای ازدواج هایی که در تاریخ 02/07/1398 لغایت 19/03/1399 صورت گرفته باشد:

 • پروانه زناشوئی والدین
 • حکم قطعی مرجع قضائی ایران مبنی بر احراز وقوع ازدواج شرعی والدین

              ج: ارائه شناسنامه زن ایرانی که نام همسر وی در شناسنامه وی درج شده باشد برای ازدواج هایی که پس از تاریخ 19/03/1399 صورت گرفته است.

 1. اصل و تصویر گواهی ولادت معتبر متقاضی صادره از مقامات سوئد. (درصورت نبود گواهی ولادت معتبر، ارائه رای مراجع قضایی داخلی یا خارجی تایید شده، الزامی است)
 2. حتی المقدور تصویر مدرک اقامتی و تابعیت متقاضی (گذرنامه و کارت اقامت عکس دار)
 3. اصل و تصویر مدرک اقامتی یا گذرنامه پدر خارجی
 4. تکمیل اقرار نامه رسمی توسط متقاضی و مادر ایرانی (در محل سفارت انجام می شود)
 5. ارائه رسید پرداخت 680 کرون به حساب شماره 52771112515 بانک SEB
 6. دو نسخه کارت آثار انگشتان (در محل سفارت انجام می شود)
 7. سه قطعه عکس جدید تمام رخ بدون کلاه و عینک (خانم ها با پوشش مناسب)

 

قواعد عمومی:

 1. مشخصات والدین در گواهی تولد فرزند با مدارک خارجی و ایرانی (شناسنامه مادر) مغایرت نداشته باشد.

تبصره: چنانچه مادر ایرانی طبق قوانین سوئد، نام خانوادگی همسر خود را انتخاب نموده است، مدارک لازم را ارائه نماید.

 1. در گواهی ولادت فرزند، مشخصات کامل والدین و مشخصات فرزند، شامل: نام، نام خانوادگی، جنسیت، تاریخ تولد، کشور و شهر محل تولد درج شده باشد.
 2. چنانچه محل تولد فرزند، کشور سوئد نباشد، اصل گواهی تولد می بایست توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد ترجمه و تایید گردد و یا اینکه توسط نمایندگی کشور محل تولد در سوئد و سپس توسط وزارت امور خارجه سوئد تایید گردد.
 3. پس از صدور شناسنامه برای فرزند، در صورت تمایل پدر غیر ایرانی جهت اقامت در ایران، وی می تواند پس از درخواست روادید ایران و ورود به ایران، از طریق نیروی انتظامی نسبت به درخواست صدور سند اقامت برای خود، اقدام نماید.

سوالات متداول