امور کنسولی

وکالتنامه و گواهی امضاء

با توجه به اینکه از تاریخ اول فروردین 1394 ، کلیه امور مربوط به وکالتنامه و گواهی امضاء از طریق سامانه میخک انجام می گیرد. خواهشمند است توسط مرورگر  Firefox به سامانه مراجعه و پس از انجام مراحل پیش بینی شده، نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام و جهت تأیید نهایی حضوراً و با همراه داشتن مدرک شناسایی ایرانی معتبر شامل (شناسنامه، گذرنامه و یا کارت ملی) به بخش کنسولی مراجعه فرمایید.

 

اطلاعات کلی تهیه وکالتنامه:

۱- ورود به سامانه میخک 

۲- ورود به بخش وکالت نامه و یا تصدیق امضاء و تنظیم وکالتنامه مورد نظر و سپس تأیید و دریافت کد رهگیری 

۳- مراجعه حضوری به بخش کنسولی سفارت همراه با کد رهگیری و اصل مدارک شناسایی ایرانی معتبر (شناسنامه،گذرنامه و کارت ملی )

 

 جهت تنظیم وکالتنامه نیازی به گرفتن وقت قبلی نیست و شما می توانید از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر به بخش کنسولی سفارت مراجعه کنید.

 

هزینه تایید انواع وکالتنامه:

(هزینه هر وکالتنامه براساس متن وکالتنامه تعیین می گردد)

وکالتنامه مربوط به انجام امور اداری، بانکی و حقوق بازنشستگی، خرید اموال و املاک، دریافت مستمری، قضائی و ... 145 کرون

وکالتنامه مربوط به فروش اموال منقول مانند، ماشین، موتور، سهام شرکت و یا بانک و ...  285 کرون

وکالتنامه مربوطه به فروش اموال غیر منقول مانند: منزل، آپارتمان، زمین، باغ، مغازه و ...  1450 کرون

 رضایت خروج همسر و فرزندان و تصدیق و گواهی امضاء 130 کرون

 

پرداخت هزینه وکالتنامه:

هموطنان گرامی می توانند هزینه وکالتنامه را قبل از مراجعه به سفارت و یا در محل سفارت، از طریق سیستم بانکی به حساب شماره  52771112515 نزد بانک SEB واریز و رسید پرداختی (Kvitto) را تحویل نمایند.