امور کنسولی

درج مشخصات فرزندان خارجی در شناسنامه مادر ایرانی

درج مشخصات فرزندان خارجی در شناسنامه مادر ایرانی

 

مدارک لازم :

 

1- تکمیل فرم درخواستنامه ( 277 )

2- اصل شناسنامه مادر که ازدواج در آن ثبت شده باشد و تصویر آن

3- تصویر گواهی ولادت سوئدی فرزند  ( Personbevis ) نمونه Personbevis )

4- تصویر پروانه زناشویی

5- واریز مبلغ 66 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

 

لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

 
Islamiska Republiken Irans Ambassad
Box 6031
18106  LIDINGÖ

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر