امور کنسولی

گواهی تجرد

جهت صدور گواهی تجرد، حضور متقاضی و یا وکیل رسمی وی در سفارت الزامی است.

مدارک لازم:

1.     تکمیل درخواستنامه گواهی تجرد

2.     اصل و تصویر شناسنامه درخواست کننده

3.     اصل رسید(Kvitto) واریز مبلغ 130 کرون به حساب 52771112515 در بانک(SEB) 

قابل ذکراست صدور گواهی تجرد برای شناسنامه های المثنی منوط به اخذ آخرین وضعیت تجرد و یا تاهل از طریق سازمان ثبت احوال ایران می باشد . لذا در صورت فوریت متقاضی می تواند از طریق وکالت نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام نماید. 

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106 LIDINGÖ

شماره تماس بخش صدور گواهی تجرد 0728652480 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعات 3 تا 4 عصر