امور کنسولی

معرفی بخش روادید

اتباع خارجی برای مسافرت به ایران، نیازمند دریافت روادید می باشند.

متقاضی خارجی براساس هدف و شرایط خود، می تواند یکی از روادید زیر را انتخاب نماید:

1.روادید ورود : (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: اعضای هیات های علمی، فرهنگی، سیاسی، فرهنگی و محققین علمی، تیم های ورزشی، رانندگان حمل کالا یا مسافر و ....

2.روادید جهانگردی:

متقاضیان روادید: اتباع خارجی که به قصد گردشگری، عازم ایران هستند.

3.روادید زیارتی: (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: اتباع خارجی که جهت زیارت اماکن مقدسه، عازم ایران هستند.

4.روادید سیاسی و خدمت :

متقاضیان روادید: مامورین سیاسی و کنسولی دولت سوئد و سازمان های بین المللی

5.روادید با حق کار: (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: اتباع خارجی که به قصد کار، عازم ایران هستند.

6.روادید تحصیلی: (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: اتباع خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه ها، حوزه های علمیه دینی و مراکز علمی، تحقیقاتی

7.روادید عبور :

متقاضیان روادید: اتباع خارجی که به قصد سفر به کشورهای دیگر از طریق ایران هستند.

8.روادید مطبوعاتی (رسانه ای) : (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: کلیه فعالین حوزه رسانه های گروهی خارجی

9.رواید سرمایه گذاری: (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: تجار و سرمایه گذاران خارجی

10.روادید خانواده (ازدواجی) :

متقاضیان روادید: شوهر خارجی و فرزندان خارجی بانوی ایرانی

11.روادید درمان (پزشکی) : (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: بیماران جسمی خارجی که جهت درمان، عازم ایران هستند.

12.روادید ورود تجاری: (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی خارجی

13.روادید ورود بستگان: (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان روادید: اتباع خارجی که جهت دیدار با اقوام ایرانی خود، عازم ایران هستند.

 

ارتباط با بخش روادید