امور کنسولی

تفکیک گذرنامه

روند صدور گذرنامه الکترونیک 

متقاضیان محترم برای درخواست گذرنامه می بایست ابتدا به سامانه میخک مراجعه نموده و پس از تکمیل فایل های مرتبط و دریافت کد رهگیری از سامانه مذکور، همراه با مدارک ذیل و واریز هزینه ، اقدام نمایند.

 

توجه: هزینه صدور گذرنامه می بایست فقط از طریق سیستم بانکی به حساب سفارت ( شماره  52771112515 در بانک SEB) واریز و اصل رسید (Kvitto) بانکی تحویل گردد.   

مدارک لازم جهت تفکیک همراه یا همراهان از گذرنامه:

مخصوص کسانیکه قبلاً در گذرنامه پدر، مادر و یا همسر بوده اند و اکنون درخواست صدور گذرنامه مجزا برای خود را دارند
قابل ذکر است حضور متقاضیان صدور اولین گذرنامه یا دارندگان گذرنامه صادره از ایران در سفارت ضروری است.

1- ( تکمیل فرم درخواست صدورگذرنامه (فرم شماره 101) - یک برگ

2- تکمیل فرم بقاء بر تابعیت (فرم شماره 102) - یک برگ (مخصوص کسانیکه گذرنامه سوئدی دارند)

3- تکمیل فرم درخواست تغییر محل اقامت (فرم شماره 103) - یک برگ

4- تکمیل فرم درخواست درج مهر خروج ویژه مشمولین (فرم شماره 104) - دو برگ (مخصوص آقایان مشمول خدمت سربازی)

5- تکمیل فرم اجازه خروج همسر، فرزند یا فرزندان (فرم شماره 107) – یک برگ

6- اجازه نامه پدر برای صدور گذرنامه فرزند (فرم شماره 108) - یک برگ

7- اصل و کپی شناسنامه - یک سری از تمام صفحات در کاغذ A4 (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشند.)

8- کپی کارت ملی - یک برگ در کاغذ A4 (در صورت داشتن کارت ملی)

9- کپی از صفحه اول گذرنامه سوئدی یا کارت اقامتی در سوئد - یک برگ در کاغذ A4

10- عکس رنگی جدید 4 × 3 تمام رخ با زمینه سفید، بدون عینک، کلاه و شال گردن - دو قطعه

11- اصل گذرنامه ایرانی پدر، مادر یا همسر که درخواست کننده آخرین بار به عنوان همراه با آن از ایران خارج شده است.

12- اصل گذرنامه پدر/شوهر، که محل امضاء دارنده گذرنامه در آن توسط وی امضاء شده است. (جهت تطبیق امضاء پدر/شوهر برای بانوان متأهل و فرزندان زیر 18 سال)

13- پاکت جهت برگشت مدارک که در پست محل ریجستر شده باشد و یا معادل مبلغ 100 کرون تمبر روی پاکت برگشت الصاق شود.  

14- رسید (Kvitto) واریز مبلغ 550 کرون برای افراد زیر 18 سال که درخواست صدور گذرنامه بدون تغییر محل اقامت را دارند.

    رسید (Kvitto) واریز مبلغ 750 کرون برای افراد زیر 18 سال که درخواست صدور گذرنامه با تغییر محل اقامت از ایران به سوئد را دارند.

      رسید ( KVITTO  ) واریز مبلغ 1100 کرون برای افراد بالای 18 سال که درخواست صدور گذرنامه بدون تغییر محل اقامت را دارند.

     رسید( KVITTO )واریز مبلغ 1300 کرون برای افراد بالای 18 سال که درخواست صدور گذرنامه با  تغییر محل اقامت از ایران به سوئد را دارند.

   رسید (KVITTO ) واریز مبلغ 1300 کرون برای  افراد بالای 18 سال که درخواست صدور گذرنامه با مهر خروج مشمولین برای دومین بار هستند.

  رسید (KVITTO )واریز مبلغ 1630 کرون برای افراد بالای 18 سال که متقاضی صدور گذرنامه با مهر خروج مشمولین برای اولین بار هستند.

توضیحات مربوطه :

- کلیه فرمها بایستی بصورت کامل تکمیل و امضاء شوند و چنانچه فرمهای مربوطه بصورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضاء باشند و یا مدارک بصورت ناقص ارسال شوند، به درخواست شما ترتیب اثر داده نشده و مدارک بدون اقدام برگشت داده خواهد شد.

- کلیه فرمهای افراد زیر 18 سال بایستی توسط پدر یا جد پدری یا قیم قانونی امضاء گردد.

- جهت تفکیک فرزند از گذرنامه، اصل گذرنامه پدر که محل امضاء دارنده گذرنامه در صفحه اول توسط وی امضاء شده، باید به همراه فرم های 107 و 108 ارسال گردد.

- خروج ویژه مشمولین به آقایان متولد بعد از سال 1354 که دارای 18 سال سن و بالاتر که کارت پایان خدمت یا معافی نداشته و حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، تعلق میگیرد.

- تمام کپی های درخواستی باید کاملاً واضح و خوانا در کاغذ A4  گرفته شوند.

- ارسال اصل مدارک هویتی مانند شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافی الزامی میباشد و چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان خود بخواهید مدارک هویتی شما را به وزارت امور خارجه در تهران (میدان امام خمینی، ساختمان شماره 3، اداره گذرنامه و روادید، بخش مقیمین) و یا دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در اکثر شهرهای بزرگ مانند شیراز، اصفهان، تبریز، بوشهر و مشهد و ... برده تا تصویر آن از طریق اداره مذکور برای این نمایندگی فکس گردد.

- یکی از عکسها را در محل مشخص شده فرم درخواست صدور گذرنامه (فرم شماره 101) الصاق نمائید.

- عکس های ارسالی باید رنگی و حداکثر در طول 2 ماه اخیر گرفته شده باشند. لذا از ارسال عکسهای قدیمی و سیاه و سفید خودداری نمائید. عکس های ارسالی خانم ها باید با حجاب کامل اسلامی باشد.

- شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشند

- شماره حساب سفارت جهت واریز وجه: حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

- درج کشور محل اقامت سوئد، در گذرنامه های جدید به منزله خروج مکرر بوده و دیگر نیازی به مهر خروج مکرر ندارد.

- در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص گذرنامه و تکمیل مدارک، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 بعدازظهر می توانید با بخش گذرنامه (شماره تلفن- 0739197886 و ایمیل sto.passport@mfa.gov.ir) تماس حاصل فرمائید.