امور کنسولی

عکس دار کردن شناسنامه

عکسدار کردن شناسنامه

  • با توجه به دستورالعمل ادره ثبت احوال کلیه افراد بالای 15 سال که شناسنامه آنها فاقد عکس میباشد باید نسبت به تعویض شناسنامه خود اقدام نمایند و عکسدار کردن شناسنامه ها امکان پذیر نمیباشد.
  • متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از مدارک لازم به بخش تعویض شاسنامه مراجعه نمایند.

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر