مراجعه حضوری به بخش کنسولی سفارت
روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
از ساعت 8:45 الی 12:00
مراجعه جهت امور روادید
روزهای دوشنبه و پنج شنبه
از ساعت 8:45 الی 12:00
تماس تلفنی با بخش کنسولی سفارت
روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه
از ساعت 15:00 الی 16:00

گالری فیلم