تماس با بخش کنسولی سفارت
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه
از ساعت 15 تا 16
مراجعه فقط جهت امور ویزا
روزهای پنج شنبه
از ساعت 45 : 8 تا ۱۲
مراجعه حضوری به بخش کنسولی سفارت
روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
از ساعت 45 : 8 تا ۱۲

گالری فیلم