امور کنسولی

معافیت عفو رهبری

بر حسب پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، تخلف قانونی کلیه مشمولان غایب و فراری بشرح زیر مورد عفو قرار گرفته و برای آنان کارت معافیت عفو رهبری بمناسبت سال نهضت خدمت رسانی به مردم صادر می گردد.

این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمولیت به پنج گروه تقسیم می گردد:

1- زیر دیپلم ،دیپلم،فوق دیپلم (متولدین تا پایان 1354)

2-لیسانس (متولدین تا پایان 1354)

3-فوق لیسانس (متولدین تا پایان 1352)

4-دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان 1350)

5-دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان 1344)

 توجه:  به استناد تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391/11/8 کلیه مشمولینی که سن آنان بیش از 50 سال باشد در صورت عدم تغییر سن در شناسامه، اصل شناسنامه عکسدار آنان به منزله کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی می باشد. 

دراجرای فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، پرونده کلیه مشمولان فراری سنوات مذکور که صرفاً جرم فرار از خدمت را دارند، از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح مختومه اعلام خواهد شد.

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک و تایید فرم مربوطه توسط نمایندگی، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +10 پیگیری گردد.همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +10 مراتب را پیگیری نماید.

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل یک برگ فرم استفاده از معافیت عفو رهبری

2- اصل شناسنامه جدید و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات حتی صفحات سفید

3- اصل گذرنامه و یک سری فتوکپی از از کلیه صفحات حتی صفحات سفید

4- شش قطعه عکس جدید 4*3 پشت نویسی شده (تمام رخ، زمینه سفید، بدون کروات، موی سر و صورت متعارف و معمول)

5- تنظیم فرم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق سامانه میخک

6- اصل و کپی آخرین مدرک تایید شده تحصیلی