امور کنسولی

تائید مدارک درمانی

مدارک درمانی اخذ شده در سوئد و لتونی به دو دسته تقسیم می گردد:

 

الف: مدارک درمانی که متقاضی، بیمار می باشد مانند مدارک بیمارستانی، دارویی، گواهی پزشکی و ...

جهت تایید این نوع مدارک لازم است مراحل زیر انجام گیرد:

 1. ورود به سامانه میخک
 2. بارگذاری تصویر مدرک و اخذ کد رهگیری
 3. ارائه اصل مدرک درمانی به سفارت
 4. یک پاکت جهت برگشت مدارک: پاکت رجیستر شده توسط اداره پست دارای مشخصات کامل نام و آدرس گیرنده جهت برگشت مدارک

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، نیازی به تهیه پاکت برگشت نمی باشد) 

  

ب: مدارک درمانی که متقاضی، بیمار نمی باشد مانند گواهی عدم اعتیاد و بیماری های خاص جهت ازدواج و یا گواهی عدم بارداری و ...

جهت تایید این نوع مدارک لازم است مراحل زیر انجام گیرد:

 1. تایید مدرک درمانی توسط وزارت امور خارجه سوئد
 2. ارائه مدرک درمانی تایید شده توسط وزارت امور خارجه سوئد به بخش تایید مدارک درمانی سفارت
 3. رسید (Kvitto) بانکی:

ارائه رسید (Kvitto) بانکی پرداخت مبلغ 264 کرون  به حساب شماره 52771112515 در بانک SEB

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، پرداخت هزینه، بصورت نقدی امکان پذیر نبوده و فقط از طریق سیستم بانکی می توان پرداخت نمود)

 1. یک پاکت جهت برگشت مدارک: پاکت رجیستر شده توسط اداره پست دارای مشخصات کامل نام و آدرس گیرنده جهت برگشت مدارک

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، نیازی به تهیه پاکت برگشت نمی باشد) 

 

تحویل مدارک :

 1. از طریق پست به آدرس :  

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106 Lidingö

 1. حضور در سفارت: دوشنبه تا چهارشنبه (بجزتعطیلات رسمی) از ساعت 08:00 الی 12:00

 

توضیحات مهم:

 • از ارسال مدارک ناقص، خودداری نموده در غیر اینصورت مدارک عیناً بدون هیچ اقدامی برگشت داده می شود.
 • ارائه هرگونه مدارک جعلی و اطلاعات غیر واقعی, منجر به رد درخواست می گردد.
 • تایید مدارک مخدوشه یا دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی امکان پذیر نمی باشد
 • تایید مدارک به زبان سوئدی و یا انگلیسی امکان پذیر می باشد ولی ترجمه فارسی این اسناد قابل تایید نمی باشد. ترجمه این گونه اسناد به زبان فارسی، پس از تایید توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، توسط دفاتر رسمی ترجمه در ایران انجام می گردد.