امور کنسولی

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی

موارد قابل توجه در مورد درخواست تغییر نام خانوادگی :

 • برای تغییر نام خانوادگی، درخواست کننده باید دارای  شرایط تغییر نام خانوادگی  باشد
 • تغییر نام خانوادگی فقط برای یکبار ممکن است و تغییر مجدد میسر نمیباشد .
 • نام خانوادگی پیشنهاد شده در صورتی برای درخواست کننده به ثبت میرسد که معارضی نداشته باشد. لذا درخواست کننده میتواند حد اکثر ده نام خانوادگی را با ترتیب اولویت انتخاب کند. اداره ثبت احوال اولین نام خانوادگی را که به ترتیب اولویت بلامعارض باشد برای درخواست کننده به ثبت میرساند .
 • این درخواست به همراه مدارک زیر جهت بررسی به مرکز ارسال میشود. مدت این بررسی حدود شش ماه میباشد .
 • در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبی پدر امکان پذیر خواهد بود. فرزند بالای 18 سال نیز می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند.

 

مدارک لازم :

 1. تکمیل درخواستنامه شماره [ 217 ] برای تغییر نام خانوادگی

 2.  تصویر تمام صفحات شناسنامه درخواست کننده

 3. اصل رسید (Kvitto) واریز 471 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی  ( این هزینه قابل برگشت نیست)

 4. تصویر روی برگ کارت  اقامت در گذرنامه ایرانی یا تصویر صفحات نوشته شده گذرنامه سوئدی

 

لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106  LIDINGÖ

اقدامات لازم پس از دریافت پاسخ مثبت :

 • درصورت دریافت پاسخ مثبت از سازمان ثبت احوال ایران با تغییر نام خانوادگی ، متقاضی نسبت به درخواست تعویض شناسنامه اقدام مینماید. ( جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت تعویض به بخش تعویض شناسنامه مراجعه نمایید.
 • پس از تغییر نام خانوادگی وصدور شناسنامه با نام جدید، متقاضی در خصوص تعویض گذرنامه نیز اقدام مینماید.
 • شماره تماس بخش شناسنامه 0760779421 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر