امور کنسولی

تایید مدارک تحصیلی

جهت تایید هر گونه مدرک تحصیلی اعم از مدرک دانش آموزی و یا مدرک دانشجویی که در کشور سوئد و لتونی اخذ شده است، لازم است مراحل زیر انجام گیرد:

  1. ورود به سامانه میخک
  2. تشکیل پرونده تحصیلی و اخذ کد رهگیری (درصورت عدم پرونده تحصیلی در سامانه میخک)
  3. بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی و اخذ کد رهگیری
  4. تماس با بخش دانشجویی سفارت و پیگیری موضوع