امور کنسولی

گواهی عدم سوء پیشینه

توجه: واریز وجه کلیه خدمات کنسولی می بایست فقط از طریق سیستم بانکی به حساب سفارت ( شماره  52771112515 در بانک SEB) واریز و اصل رسید (Kvitto) بانکی تحویل گردد.    

گواهی عدم سوء پیشینه

 به اطلاع هموطنان و متقاضیان درخواست گواهی عدم سوء پیشینه می رساند فقط پنج شنبه ها از ساعت 9 لغایت 12 مدارک متقاضیان مورد بررسی و اقدام قرار می گیرد. 

هموطنان گرامی به منظور درخواست گواهی  عدم سوء پیشینه، می بایست پس از ثبت درخواست خود در سامانه اینترنتی میخک (mikhak.mfa.ir)  و دریافت کد رهگیری، جهت ثبت آثار انگشتان خود با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، شخصاً به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند.

شایان ذکر است صدور گواهی عدم سوء پیشینه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. متقاضیان گرامی می بایست پس از دو ماه از زمان ارسال مدارک توسط نمایندگی، نسبت به صدور و یا رد درخواست با بخش کنسولی تماس حاصل نمایند. 

روند درخواست گواهی عدم سوء پیشینه از طریق سامانه میخک (mikhak.mfa.ir)  به صورت زیر می باشد:

1. ثبت نام در سامانه میخک (mikhak.mfa.ir)   توجه شود که فقط یک بار بایستی ثبت نام نمایید. در صورتی که قبلاً در سامانه ثبت نام کرده به مرحله دوم بروید.

2. ورود به سامانه میخک 

3. بارگذاری مدارک و پرکردن فرم الکترونیکی مربوط به درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

4. دریافت کدرهگیری و چاپ آن

5. مراجعه حضوری به نمایندگی به همراه اصل مدارک شناسایی ایرانی ( شناسنامه ، کارت ملی و گذرنامه معتبرایرانی ) و مدرک اقامت معتبر

6. اخذ اثر انگشتان توسط بخش کنسولی سفارت

7. پرداخت مبلغ 400 کرون به حساب سفارت که از طریق سیستم بانکی به حساب سفارت ( شماره  52771112515 در بانک SEB) واریز و اصل رسید (Kvitto) بانکی تحویل گردد.