امور کنسولی

تعویض شناسنامه افراد 15 سال به بالا

شناسنامه بدون عکس که جهت نوزادان و افراد زیر پانزده سال صادر میگردد پس از رسیدن به سن 15 سال تمام جهت عکسدار کردن میبایست تعویض گردد . حضور متقاضی و یکی از والدین در سفارت الزامی است.

 

مدارک لازم :

1- درخواستنامه که توسط پدر تکمیل و امضاء می شود.

2- اصل شناسنامه و تصویرکلیه صفحات آن

3- اصل و تصویر روی برگ A4 هرگونه مدرک شناسائی عکسدار معتبر ( ترجیحا ایرانی باشد)

4- چهار قطعه عکس جدید 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد

5- اصل رسید (Kvitto) واریز 220 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB 

6- مدارک متقاضیانی که سابقه ازدواج دارند

 

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر