امور کنسولی

روادید مطبوعاتی (رسانه ای)

روادیدى است کوتاه مدت جهت کلیه فعالین حوزه رسانه های گروهی خارجى ( شامل رسانه‌های دیداری و شنیداری مانند تلویزیون و رادیو و… و رسانه‌های گروهی مکتوب مانند روزنامه ومطبوعات، و رسانه‌های برآمده از فضای مجازی، دیجیتالی و تهیه کنندگان، سازندگان و دست اندر کاران هر نوع گزارش، فیلم و ... فیلم سازی، امور فنی رسانه ای و ... ) بمنظور سفر به ایران، صادر می گردد. افراد فوق الذکر حتی با هدف گردشگری، زیارتی، عبور و ... لازم است فقط درخواست روادید مطبوعاتی نمایند.

 

 درخواست روادید مطبوعاتی: (اقدام از طریق ایران)

متقاضیان پس مکاتبه و هماهنگی با بخش مطبوعاتی سفارت (sto.international@mfa.gov.ir)، می بایست درخواست روادید خود را با مراجعه به سامانه روادید الکترونیک، و تکمیل تمامی اطلاعات مورد نیاز به ثبت رسانده و پس از دریافت مجوز از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، به همراه تمامی مدارک مورد نیاز به سفارت مراجعه نمایند. 

مدارک مورد نیاز:

1.اصل گذرنامه:  گذرنامه متقاضی بایستی حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.

2.برگه ثبت درخواست روادید در سامانه روادید الکترونیک:

3.کارت اقامت سوئد: متقاضیان دارنده گذرنامه غیر سوئدی و گذرنامه پناهندگی Främlingspass   و مدرک مسافرتی Resedokument، لازم است یک برگ کپی خوانا از پشت و روی کارت اقامت معتبر سوئد ارائه نمایند.

4.بیمه نامه مسافرتی معتبر (توضیحات بیشتر)

5.پرشون بویس(personbevis) :  یک نسخه پرشون بویس از اداره اسکت، که مشخصات کامل متقاضی و نام و محل تولد پدر درج شده باشد.

- درصورتی که متقاضی زن باشد علاوه بر نام و محل تولد پدر، نام و محل تولد شوهر نیز درج شده باشد.

6.ارائه مجوز مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه

7.پرداخت هزینه روادید و ارائه رسید (Kvitto) بانکی

8.یک پاکت جهت برگشت مدارک: پاکت رجیستر شده توسط اداره پست دارای مشخصات کامل نام و آدرس گیرنده جهت برگشت مدارک

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت جهت درخواست روادید فوری، نیازی به تهیه پاکت برگشت نمی باشد.) 

 

تحویل مدارک :

1.از طریق پست به آدرس :  

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106 Lidingö

درصورت درخواست روادید فوری، لازم است بر روی پاکت پستی، عبارت «روادید فوری» درج گردد.

2.حضور در سفارت: دوشنبه لغایت پنج شنبه (بجز تعطیلات رسمی) از ساعت 10:00 الی 12:00

  

توضیحات مهم:

-  از ارسال مدارک ناقص، خودداری نموده در غیر اینصورت مدارک عیناً بدون هیچ اقدامی برگشت داده می شود.

- ارائه هرگونه مدارک جعلی و اطلاعات غیر واقعی, منجر به رد درخواست شده و ممکن است ممنوعیت ورود به ایران را در پی داشته باشد. در صورت مشخص شدن هرگونه مدارک و اطلاعات غیر واقعی پس از صدور روادید، مقامات مرزی  می توانند از ورود متقاضی به ایران جلوگیری نمایند.

- در صورت نیاز به مصاحبه با متقاضی، مراتب جهت حضور در سفارت به اطلاع وی خواهد رسید.

- متقاضیان ایرانی و یا دارای پدر ایرانی می بایست با گذرنامه ایرانی خود به ایران مسافرت نمایند. در صورتی که این افراد ترک تابعیت ایران کرده باشند لازم است سند ترک تابعیت ایران را ارائه نمایند.

- زنان خارجی دارای شوهر ایرانی، ایرانی محسوب شده و می بایست با گذرنامه ایرانی خود به ایران مسافرت نمایند. در صورتی که این افراد به تابعیت اصلی خود بازگشته باشند لازم است سند ترک تابعیت ایران را ارائه نمایند.

- اگر روادید صادر شده 90 روز اعتبار داشته باشد به این معنی است که متقاضی 90 روز فرصت دارد وارد ایران شده و بر اساس مدت اقامت درج شده، در ایران اقامت داشته باشد.

- حداکثر زمان اقامت جهت روادید یکبار ورود، 90 روز و برای روادید دو بار ورود، 30 روز پس از هر بار ورود می باشد.

- پس از ثبت درخواست روادید در سامانه الکترونیکی، درصورت انصراف متقاضی و یا رد درخواست وی، هزینه پرداخت شده، برگشت داده نخواهد شد.

- پیشنهاد می شود پس از موافقت با درخواست روادید، بلیط هواپیما خریداری گردد.

- پیشنهاد می گردد مدارک لازم جهت صدور روادید، 2-1 ماه قبل از تاریخ سفر، تحویل سفارت گردد.

 ارتباط با بخش روادید