امور کنسولی

ثبت طلاق یک طرفه

متقاضیان ایرانی مقیم کشور سوئد که بر اساس حکم قطعی دادگاه های ذیصلاح که با حضور زوجین و یا وکلای رسمی ایشان طلاق رسمی گرفته اند و یکی از زوجین همکاری لازم جهت صدور طلاق شرعی توسط مرکز اسلامی امام علی(ع) در استکهلم و ثبت آن در سفارت را خودداری می نماید، متقاضی پس از گذشت یک سال از زمان صدور حکم طلاق سوئدی، می تواند با مراجعه حضوری وارائه مدارک زیر، درخواست ثبت رسمی طلاق از سفارت را بنماید.

 

مدارک لازم:

تکمیل فرم تقاضا.

تنظیم درخواستی از آخرین وضعیت متقاضی (شامل دلایل جدائی، شرایط زندگی و مشکلات و دشواریهای موجود پس ازجدائی وبا مراجعه به سامانه میخک و اخذ کد رهگیری ...) به طوریکه در بخش پایانی آن، متقاضی زن تعهد خود مبنی برانصراف از دریافت مهریه ونفقه را کتبا اعلام ومتقاضی مرد نیزنحوه پرداخت آن را به طور روشن و صریح برای دادگاه ذیربط روشن سازد.

اصل و ترجمه فارسی حکم قطعی طلاق دو جانبه صادره دادگاه های محل، توسط وزارت خارجه سوئد ( با شماره تماس084055100 ) تائید گردد. قابل ذکر است ترجمه فارسی طلاق سوئدی باید توسط دارالترجمه رسمی صورت پذیرد.

اصل شناسنامه عکسدار متقاضی

اصل و تصویر تمام صفحات سند ازدواج (یا رونوشت سند ازدواج که بر اساس مشخصات صفحه دوم شناسنامه متقاضی از دفترخانه مورد نظرازدواج در ایران اخذ شده باشد)

اصل رسید واریز مبلغ 265 کرون به حساب 52771112515 در(SEB ) جهت تائید مهر وزارت خارجه سوئد بر روی طلاق سوئدی

اصل رسید واریز مبلغ 145 کرون به حساب 52771112515 در ( SEB ) جهت تائید وکالتنامه طلاق یکطرفه

اصل رسید واریز مبلغ 130 کرون به حساب 52771112515 در ( SEB ) جهت تایید امضای متقاضی

ملاحظه:

هزینه ثبت ( 1060 کرون ) پس از حصول حکم طلاق صادره توسط مراجع ذیصلاح قضائی دریافت خواهد شد.

قابل ذکر است ارائه آدرس و تلفن نفر غایب در کشور سوئد توسط متقاضی جهت ابلاغ به فرد غایب الزامی می باشد.

 

Post Address:

Embassy of the Islamic Republic of Iran, Stockholm

Box 6031

181 60 Lidingö

 

شماره تماس بخش طلاق 0728652480 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعات 3 تا 4 عصر