امور کنسولی

تایید مدارک تجاری و بازرگانی

جهت تایید اوراق و اسناد تجاری و بازرگانی صادر شده در سوئد، ابتدا لازم است توسط اتاق بازرگانی و صنایع سوئد و یا وزارت امور خارجه سوئد مهر و امضاء شده و سپس جهت تایید نهایی، به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ارائه گردد.

 

مدارک مورد نیاز:

1. اصل اسناد تجاری و بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی و صنایع سوئد و یا وزارت امور خارجه سوئد مهر و امضاء شده باشد.

2. رسید (Kvitto) بانکی:

ارائه رسید (Kvitto) بانکی هزینه تایید مدارک به حساب شماره 52771112515 در بانک  SEB

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، پرداخت هزینه تایید مدارک، بصورت نقدی امکان پذیر نبوده و فقط از طریق سیستم بانکی می توان پرداخت نمود)

3. یک پاکت جهت برگشت مدارک: پاکت رجیستر شده توسط اداره پست دارای مشخصات کامل نام و آدرس گیرنده جهت برگشت مدارک

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، نیازی به تهیه پاکت برگشت نمی باشد)

 

تحویل مدارک :

1. از طریق پست به آدرس :  

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106 Lidingö

2. حضور در سفارت: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (بجزتعطیلات رسمی) از ساعت 08:45 الی 12:00

 

هزینه تایید گواهی صورت حساب فروش کالا (فاکتور) و گواهی مبداء یا مقصد کالا (براساس کرون)

(درصورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده)

مبلغ مندرج در گواهی

هزینه تایید سند اصلی

هزینه تایید کپی سند اصلی

1672- 1

198

20

1673-16676

660

66

83336 - 16677

1177

118

 83337-166672

2376

238

 166673-833338

4620

462

بالاتر از 833338

9240

924

درصورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورت حساب، حداکثر تعرفه مندرج در بندهای فوق الذکر اخذ می گردد.

 

هزینه تایید گواهی بهداشت کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی سالم یا معیوب بودن کالا و ... (براساس کرون)

(درصورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده)

مبلغ مندرج در گواهی

هزینه تایید سند اصلی

هزینه تایید کپی سند اصلی

16676 -1

396

40

1666676 - 16677

1056

106

1666665 -1666677

1980

198

بالاتر از 1666665

3696

370

درصورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورت حساب، حداکثر تعرفه مندرج در بندهای فوق الذکر اخذ می گردد.

 

هزینه تایید اسناد دیگر (براساس کرون)

عنوان سند

هزینه تایید سند اصلی

هزینه تایید کپی سند اصلی

اعتبار و سرمایه شرکت ها    

(ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت، صورت مطالبات مجمع عمومی، گواهی سهام و سهم الشرکه، شرکت نامه و...)

594

59

اعتبار و سرمایه بازرگانان  

 (درصورت ارائه مدارک کافی مانند کارت بازرگانی، گواهی های سرمایه گذاری، گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره)

594

59

معرفی نامه نمایندگان شرکت ها

594

59

وکالتنامه 

(مربوط به اشخاص یا شرکت های غیر ایرانی)

264

26

جهت تایید این نوع وکالتنامه لازم است در Notary Public تهیه شده و سپس به تایید وزارت امور خارجه سوئد رسیده باشد.

وکالتنامه اشخاص ایرانی می بایست از طریق سامانه میخک انجام گیرد. جهت توضیحات بیشتر به بخش وکالتنامه مراجعه نمایید.

توضیحات مهم:

  • جهت تایید نسخه های دوم، سوم و یا بیشتر اسناد تجاری و بازرگانی، می بایست همانند نسخه اول به تایید وزارت خارجه سوئد و یا اتاق بازرگانی و صنایع سوئد رسیده باشد.
  • جهت تائید کپی مدارک تجاری و بازرگانی، می بایست همانند اصل مدارک، به تایید وزارت خارجه سوئد و یا اتاق بازرگانی و صنایع سوئد رسیده باشد.
  • تایید مدارک مخدوشه یا دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی امکان پذیر نمی باشد
  • زبان سوئدی و یا انگلیسی متون اسناد تجاری و بازرگانی قابل قبول می باشد ولی ترجمه فارسی این اسناد قابل تایید نمی باشد. ترجمه این گونه اسناد به زبان فارسی، پس از تایید توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، توسط دفاتر رسمی ترجمه در ایران انجام می گردد.
  • از ارسال مدارک ناقص خودداری نموده در غیر اینصورت مدارک عیناً بدون هیچ اقدامی برگشت داده می شود.

 

 ارتباط با بخش تایید اسناد تجاری:

E-mail: sto.visa@mfa.gov.ir

تلفن0728652457 (روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 15 لغایت 16)

 

Address

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106 Lidingö