امور کنسولی

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

اعمال حسبی: اموری است که در آن اختلاف و نزاعی وجود ندارد ولی در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد مانند تعیین قیم، تعیین امین و تعیین سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

 

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ایرانیان مقیم سوئد در صورت درخواست برای سرپرست قراردادن کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، با توجه به شرایط اعلام شده، می توانند مدارک لازم را به سفارت ارائه نمایند.

 

توضیح بعضی از اصطلاحات حقوقی:

صغیر: کسی که نابالغ بوده و به سن بلوغ و رشد نرسیده باشد مانند کودک

(سن بلوغ برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می باشد.)

رشد: کسی که توانایی اداره اموال خود را بطور عقلانی داشته باشد.

غیر رشید: کسی که علیرغم اینکه به بلوغ و رشد جسمی رسیده است ولی توانایی اداره اموالش را ندارد.

مجنون: کسی که قوه درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست.

 محجور: شخصی که حق انجام دادن اعمال حقوقی مانند بستن قرارداد را نداشته باشد مانند کسانی که بعلت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی نمی توانند به راحتی و آزادانه در امور خود دخالت نموده و اعمال حقوقی خود را انجام دهند.

 

شرایط متقاضیان سرپرستی

1. زن و شوهری بدون فرزندی که 5 سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال داشته باشد.

تبصره: چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، شرط 5 سال، حذف خواهد شد.

2- زن و شوهر دارای فرزند، مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشد.

3- دختران و زنان بدون شوهر درصورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند. این افراد منحصرا حق سرپرستی دختران را خواهند داشت.

توضیح اول: چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان، می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

توضیح دوم: افراد زیر در پذیرش سرپرستی به ترتیب اولویت دارند:

 1. زن و شوهر بدون فرزند
 2. زنان و دختران بدون شوهر و بدون فرزند
 3. زن و شوهر دارای فرزند

توضیح سوم: درخواست کنندگان کمتر از 50 سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که 50 سال و بیش تر دارند، در شرایط مساوی، دارای اولویت هستند.

توضیح چهارم: در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست آنان باید بطور مشترک، تنظیم و ارایه گردد.

 

شرایط متقاضیان درخواست سرپرستی :

1- داشتن تابعیت ایران

2- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

3- عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

4- تمکن مالی

5- عدم حجر

6- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

7- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

8- صلاحیت اخلاقی

9- عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

10- اعتقاد به یکی از ادیان: اسلام، زرتشت، یهودیت و یا مسیحیت

 

شرایط کودک و نوجوان جهت فرزند پذیر شدن:

1- امکان شناخت پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.

2. پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.

( طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد.)

3- افرادی که طی 2 سال سرپرستی آنان توسط سازمان بهزیستی کشور، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.  

4- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنها  و وصی منصوب از سوی ولی قهری، صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره یک: در صورت تقاضای هر کدام خویشاوندان طبقه دوم و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود. در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرستی با قرعه انتخاب می گردد.

تبصره دوم: کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر 16 سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور فوق الذکر باشند، مشمول مقررات سرپرستی می گردند.

5.چنانچه والدین کودکان ایرانی مقیم در سوئد فوت نمایند و یا به هر دلیل فاقد صلاحیت سرپرستی شناخته شوند و هموطنان ایرانی مقیم در سوئد اعم از بستگان و یا غیر بستگان، تمایل به سرپرستی کودک را داشته باشند، فرایند سرپرستی تغییری نکرده و فقط در زمان تحویل کودک، الزامی به حضور در ایران نداشته و تحویل کودک و یا نوجوان، توسط سفارت انجام خواهد شد.

 

مدارک لازم:

 • تکمیل، امضاء و درج اثر انگشت ذیل برگه مصاحبه اولیه با متقاضی فرزند پذیری
 • تکمیل، امضاء و درج اثر انگشت فرم های مربوطه
 • اصل شناسنامه متقاضی

مدارک فوق الذکر توسط سفارت به سازمان بهزیستی کشور ارسال می گردد. در صورت موافقت آن سازمان با درخواست اولیه متقاضی، لازم است مدارک ذیل ارائه گردد:

 1. اصل کارت شناسایی ملی متقاضی
 2. اصل کارت پایان خدمت و یا معافی از خدمت (آقایان)
 3. اصل سند ازدواج متقاضی
 4. اصل آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
 5. اصل سند مالکیت یا مبایعه نامه منزل یا اجاره نامه متقاضی
 6. اصل گواهی اشتغال به کار یا تعیین میزان تقریبی درآمد متقاضی نظیر ( حکم کارگزینی، فیش حقوقی، پروانه کسب و ....)
 7. اصل صفحه دفترچه بیمه متقاضی
 8. اصل گواهی نازایی زوجین. (بمنظور بهره مندی از اولویت های قانونی )
 9. اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان، الکل و سلامت جسم و روان متقاضیان، صادره مقامات ذیربط سوئد
 10. گزارشات جامع مددکاری و مشاوره های فرزند خواندگی صادره مقامات ذیربط سوئد (نظیر موسسات خدمات اجتماعی و مددکاری) در خصوص وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، خانوادگی و ... زوجین، متقاضیان و خانواده. (مراجع ذی صلاح سوئد باید صراحتا اعلام نمایند که زوجین صلاحیت فرزند پذیری را دارند و تعهد کتبی نمایند که تا زمان رسیدن کودک یا نوجوان به سن 18 سالگی بر وضعیت خانواده و کودک نظارت نموده و در دوره های زمانی مقرر مطابق ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی ایران گزارشات مربوطه را به سفارت ارسال نمایند.)
 11. اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری متقاضیان صادره مقامات ذیربط سوئد

توجه مهم:

در صورت نیاز به مراجعه حضوری، ضروری است از طریق سامانه نوبت دهی، اقدام به تعیین وقت نموده و سپس همراه با مدارک لازم به سفارت مراجعه نمایید. توجه داشته باشید سامانه نوبت دهی با سیستم ios سازگار نبوده و صرفا با سیستم اندروید و ویندوز قابل دسترسی می‌باشد.