امور کنسولی

درخواست تعویض یا المثنی کارت پایان خدمت یا معافیت

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند ضمن همراه داشتن گذرنامه و مدرک اقامتی خود با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک، احراز هویت و تایید فرم های مربوطه توسط نمایندگی، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل کارت معافیت یا پایان خدمت قدیمی(در صورت موجود بودن) و اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +10 پیگیری گردد.همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +10 مراتب را پیگیری نماید.

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل فرمها ی مربوط به تعویض یا المثنی

2- اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)

3- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات

4- تعداد چهار قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده (تمام رخ، زمینه روشن، بدون کروات، موی سر و صورت متعارف و معمول)

5- اصل و کپی آخرین مدرک تایید شده تحصیلی در صورت ارتقاء نسبت به مدرک تحصیلی درج شده در کارت

6- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت

7- تنظیم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق سامانه میخک

 تذکرات:

1- اصل کارت معافیت یا پایان خدمت باید با اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضی مطابقت داشته باشد.

 2- درصورت غیر قابل استفاده بودن و یا مفقودی کارت، متقاضی می بایست درخواست المثنی نماید.

لازم به ذکر است اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت قدیمی صرفا تا پایان سال 94 می باشد و از ابتدای سال 95 در صورت عدم تبدیل به کارت هوشمند هیچ گونه خدماتی در داخل و یا خارج از کشور ارائه نخواهد شد .