امور کنسولی

اصلاح مندرجات شناسنامه

هموطنانی که از طریق سفارت شناسنامه جدید دریافت کرده اند، چنانچه دوگانگی در مندرجات شناسنامه واصله از این سفارت با شناسنامه قبلی خود ملاحظه نمایند، میتوانند با تکمیل و ارسال مدارک زیر، اصلاح مندرجات شناسنامه خود را از سفارت درخواست نمایند .

- تشخیص نیاز به اصلاح سند سجلی و یا تعویض شناسنامه پس از بررسی مدارک درخواست کننده اعلام میشود .

 

مدارک لازم :

1- تکمیل درخواستنامه شماره [ 215 ] برای اصلاح مندرجات شناسنامه.

2- برگ امضاء شده درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال [ 224a ] ( درخواست کننده باید فقط درمحل امضاء گیرنده، نام و نام خانوادگی خود را نوشته و امضاء نماید)

3- برگ صورت مجلس تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال [ 225 ] که درخواست کننده فقط محل امضاء گیرنده را امضاء کرده باشد .

4- هر نوع مدرکی دال بر اثبات صحت مورد نقص یا اشتباهی که در شناسنامه صورت گرفته است.

5- تکمیل درخواستنامه شماره [ 212b ] برای تعویض شناسنامه

6- اصل شناسنامه درخواست کننده

7- چهار قطعه عکس جدید 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد

8- اصل رسید (Kvitto) واریز هزینه بشرح زیر به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

الف :  275 کرون در صورت نیاز به اصلاح سند سجلی (برای شناسنامه هائی که اخیرا صادر گردیده است نیازی به پرداخت برای اصلاح سند سجلی نیست)

ب:  220 کرون درصورت نیاز به تعویض شناسنامه (برای شناسنامه هائی که اخیرا صادر گردیده است، معمولا نیازی به پرداخت برای تعویض شناسنامه نمی باشد)

 

لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106  LIDINGÖ

یادآوری: از آنجائیکه این در خواست باید جهت اصلاح به حوزه ثبت احوال مربوطه ارسال گردد، با توجه به دوری یا نزدیکی شهرستان صادر کننده سند، مدت انجام این درخواست حداقل سه ماه خواهد بود .

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر