امور کنسولی

تغییر نام

تغییر نام

  • در قوانین ثبت احوال ایران، اتباع ایرانی در طول عمر خود صرفا یکبار با ارائه دلایل موجه می توانند نسبت به تغییر نام کوچک اقدام نمایند. قابل ذکر است این درخواست صرفا برای افراد بالای 15 سال امکان پذیر می باشد.
  • این درخواست به همراه مدارک زیر جهت بررسی به مرکز ارسال میشود. مدت این بررسی حدود شش ماه میباشد .

 

مدارک لازم :

  1.  تکمیل درخواستامه شماره [ 216 ] برای تغییر نام

  2. برگ امضاء شده درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال [ 224a ] ( درخواست کننده باید فقط درمحل امضاء گیرنده، نام و نام خانوادگی خود را نوشته و امضاء نماید)

  3.  برگ صورت مجلس تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال [ 225 ] که درخواست کننده فقط محل امضاء گیرنده را امضاء کرده باشد .

  4.  تصویر همه صفحات شناسنامه درخواست کننده

  5.  تصویر کارت اقامت در گذرنامه ایرانی یا تصویر صفحات نوشته شده گذرنامه سوئدی

  6.  اصل رسید (Kvitto) واریز 450 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

 

مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106  LIDINGÖ

اقدامات لازم پس از دریافت پاسخ مثبت :

  • درصورت دریافت پاسخ مثبت از سازمان ثبت احوال ایران با تغییر نام ، متقاضی نسبت به درخواست تعویض شناسنامه اقدام مینماید. ( جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت تعویض به بخش تعویض شناسنامه مراجعه نمایید.
  • پس از تغییر نام وصدور شناسنامه با نام جدید، متقاضی در خصوص تعویض گذرنامه نیز اقدام مینماید.

✔ شماره تماس بخش شناسنامه 0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر