بیوگرافی سفیر

بیوگرافی سفیر

احمد معصومی فر

متولد 1340

متاهل دارای دو فرزند

 

*سوابق علمی و آموزشی

- DBA(Doctor of Business Adminstration)

- فوق لیسانس اقتصاد

- لیسانس حقوق اسلامی

*سوابق اجرایی:

- سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد از سال 1398

- مدیرکل همکاری های اقتصادی دو جانبه  1397 تا 1398

- مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی 1396 تا 1397

- کارشناس ارشد حوزه آسیا و اقیانوسیه 1393 تا 1396

- سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی 1389 تا 1393

- معاون مدیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه 1387 تا 1389

- رئیس اداره همکاریهای اقتصادی با آمریکا 1386 تا 1387

- رئیس اداره سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی ویژه 1385 تا 1386

- معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور 1382 تا 1385

- معاون اداره شرق آسیا 1379 تا 1382

- سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای 1376 تا 1379

- معاون اداره جنوب شرق آسیا 1373 تا 1376

- دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن 1368 تا 1373

- ورود به وزارت امور خارجه 1365