پیام سفیر

امروز ما ایرانیان پاسدار عظمت و شکوه دیرینه ایران و تداوم‌بخش سرفرازی ایران هستیم. ایران امروز ایرانی است در مسیر پیشرفت همه جانبه و نیز استقرار و استحکام حاکمیتی که بر حق و حرمت هر ایرانی پای می‌فشارد و می‌کوشد تا با ارزشهای والای اسلامی و در رأس همه  آنها عدالت و اخلاق، آرمان گشایش راه معنویت به زندگی سیاسی را محقق سازد.  

ما در راستای ساختن ایرانی گام برمی داریم که هم برخوردار از همه مزایای بشری و دستاوردهای انسان در عرصه های سیاسی و اقتصادی و فکری جهان باشد و هم با روح فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار. 

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که افتخار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور سوئد ( که میزبان جمعی از هم میهنانم است) به اینجانب سپرده شد. باشد که با التزام به تکلیف تاریخی خود دست در دست یکدیگر نهیم و در جهت اعتلای میهن اسلامی، تقویت حرمت و غیرت ایرانی و پیشتازی در عرصه های مختلف بکوشیم تا حقی که ایران عزیز بر گردن ما دارد را ادا کنیم.

اینجانب به عنوان خدمتگزار کشور و مردم ایران می‌کوشم تا زمینه ارتباط نیکوتر، بهتر و آسانتر این سفارت را برای هموطنان عزیزم فراهم سازم و انتظار است که هم‌میهنان عزیز و بزرگوار نیز از هرگونه مساعدت برای اعتلای وطن دریغ نورزند. مطمئن باشید که نظام جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی آن در سوئد در جهت دفاع از حق و حرمت هموطنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید.