امور کنسولی

صدور اولین شناسنامه برای افراد زیر 15 سال

روند صدور شناسنامه زیر15 سال: 

توجه: هزینه صدور شناسنامه می بایست فقط از طریق سیتسم بانکی به حساب سفارت ( شماره  52771112515 در بانک SEB) واریز و اصل رسید (Kvitto) بانکی تحویل گردد.   

 

صدور شناسنامه برای افراد زیر 15 سال

 

تقاضای شناسنامه برای فرزندان ایرانی(زیر15سال) ، فقط به صورت حضوری انجام می گیرد.
 
چنانچه ازدواج زوجین در شناسنامه های ایرانی ثبت گردیده، حضور حداقل یکی از والدین و در صورتیکه ازدواج والدین در شناسنامه های ایرانی ثبت نگردیده باشد، حضور والدین متفقا در سفارت جمهوری اسلامی ایران جهت امضای اسناد و تحویل شناسنامه الزامی می باشد.
متقاضیانی که درخواست صدور شناسنامه برای فرزند را دارند در صورت مسافرت فوری به ایران در اسرع وقت ، حتما سفارت را در جریان امر قرار دهند.  
 
 

مدارک لازم :

1- تکمیل درخواستنامه شماره ( 207a )

2- اصل شناسنامه های جدید  و کارت ملی  والدین

3- اصل گواهی ولادت سوئدی (Personbevis) جدید فرزند به زبان سوئدی یا انگلیسی که مشخصات کامل فرزند و مشخصات کامل پدر و مادر مطابق مندرجات شناسنامه ایرانی در آن درج شده و از سوی اداره مالیات سوئد (Skatteverket) مهر و امضاء شده باشد نمونه Personbevis

4- واریز مبلغ زیر به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

- در صورت ثبت ازدواج در شناسنامه والدین واریز مبلغ 240 کرون

در صورت عدم ثبت ازدواج و حضور والدین  676 کرون

 

نکات مهم :

- جهت اطمینان از انتخاب نام مناسب و مجاز بودن آن قبل از هرگونه اقدام و اخذ Personbevis ، به سایت سازمان ثبت احوال ( http://www.sabteahval.ir/default-65.aspx ) مراجعه نمائید.

- چنانچه مشخصات پدر و مادر در گواهی ولادت (Personbevis) با شناسنامه ایرانی آنان مغایرت داشته باشد بایستی با مراجعه به اداره Skatteverket نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند .

- در صورت وجود هرگونه اختلاف در مشخصات ازدواج در شناسنامه والدین ، ارائه اصل سند ازدواج والدین الزامی است .

- چنانچه فرزند شما که درخواست شناسنامه برای آن را دارید در خارج از سوئد متولد شده باشد بایستی گواهی ولادت صادره از کشور محل تولد را سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد تایید و ترجمه نماید .

- در صورت عدم ثبت ازدواج والدین در شناسنامه ایرانی ، بایستی والدین با حضور در نمایندگی فرم اقرارنامه رابطه زوجیت و نسب ( 209 ) را تکمیل و امضاء نمایند. (در این خصوص توصیه می گردد والدین ابتدا نسبت به ثبت ازدواج اقدام نموده و متعاقب آن برای فرزند خود درخواست شناسنامه نمایند). 

- گواهی تعیین کننده ترتیب تولد نوزادان از بیمارستان در صورت 2 ، 3 یا چند قلو بودن فرزند .

- در صورتیکه نام پدر یا جد پدری در شناسنامه با صفت " سید " قید شده باشد، صفت سید ( برای پسر) و سیده یا سادات ( برای دختر) به نام فرزند اضافه خواهد شد .

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر