هزینه روادید

هزینه انواع روادید (بر اساس کرون)

    

سوئد، نروژ و اتحادیه اروپا    

( به جز اسلواکی و مالت)

انگلستان

افغانستان

عراق

پاکستان

عادی 

Resedokument

 Främlingspass  

ورود

660

2200

1100

0

550

605

جهانگردی

550

1980

880

0

440

440

زیارتی

385

880

440

0

275

165

تحصیلی

440

2200

330

0

330

275

با حق کار

990

8800

2200

0

1320

990

عبور

440

1320

550

0

275

220

مطبوعاتی

880

4400

770

0

660

550

درمانی

330

1100

550

0

275

308

خانواده

220

748

374

0

187

198

نکات مهم:

- هزینه روادید فوری 50% بیشتر از هزینه روادید عادی محاسبه خواهد شد.

- هزینه روادید دو بار ورود50% بیشتراز هزینه روادید عادی محاسبه خواهد شد.

- هزینه روادید خانواده 50% کمتر از هزینه روادید عادی محاسبه خواهد شد.

-  هزینه روادید می بایست به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB  پرداخت شده و رسید (Kvitto) بانکی به همراه دیگر مدارک به سفارت ارائه گردد.

(در صورت مراجعه حضوری به سفارت، پرداخت هزینه روادید، بصورت نقدی امکان پذیر نبوده و فقط از طریق سیستم بانکی می توان پرداخت نمود.)

- پس از ثبت درخواست روادید در سامانه الکترونیکی، درصورت انصراف متقاضی و یا رد درخواست وی، هزینه پرداخت شده، برگشت داده نخواهد شد.

- حداکثر زمان اقامت جهت روادید جهانگردی یکبار ورود، 90 روز و برای روادید جهانگردی دو بار ورود، 30 روز پس از هر بار ورود می باشد.

- متقاضیان دارای گذرنامه پناهندگی Främlingspass  و مدرک مسافرتیResedokument  (به غیر از اتباع عراقی)، می بایست هزینه روادید مربوط به کشور خود را پرداخت نمایند.

 

 

 ارتباط با بخش روادید:

E-mail: sto.visa@mfa.gov.ir  

تلفن: 0728652457 (روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 15 لغایت 16)