پیوندهای فرهنگی در ایران

پیوندهای مفید علمی،فرهنگی و مطالعاتی ایران

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

فرهنگستان ادب فارسی

 

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

 

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

 

مرکز تحقیقات استراتژیک

 

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

 

 

مرکز مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلامی

 

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

 

مرکز اطلاعات و تحقیقات اسلامی

 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 

 

مرکز اموزش بازرگانی ایران

 

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مرکز تحقیقات آب های زیرزمینی

 

مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد

 

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

 

 

کاخ گلستان

 

شرکت حامیان میراث فرهنگی

 

پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری توس

 

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

سایت توریسم ایران

 

 

وبسایت جامع گردشگری ایران

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

دانشگاه اصفهان

 

دانشگاه الزهرا

 

دانشگاه پیام نور

 

 

دانشگاه تبریز

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

دانشگاه تهران

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دانشگاه داروسازی اصفهان

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

 

آدرس دانشگاه های ایران

 

آدرس دانشگاه های علوم پزشکی ایران

 

پیوند های فرهنگی ایرانی در سوئد:

 

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استکهلم

 

مرکز اسلامی امام علی(ع)در استکهلم